Verksamhet

Den som är förälder till ett dövt eller hörselskadat barn vet att det är viktigt att träffa andra föräldrar i samma situation. Barnet behöver få träffa andra barn som har hörapparat, CI eller kommunicerar med tecken. De normalhörande syskonen behöver få träffa andra som har en hörselskadad bror eller syster. Vår förening gör detta möjligt. För närvarande har vi kring 100 medlemsfamiljer runt om i Svenskfinland.

Vi ordnar årligen en familjekurs för hela familjen: ett veckoslut med föreläsningar för vuxna och skilt program för barnen och ungdomarna.

Sommarträffen. Sommartid träffas vi alltid en julilördag i Jakobstad, äter pizza, simmar och umgås.

Årsmötet med extra program ordnas turvis i Österbotten och i södra Finland.

Ibland ordnar vi andra träffar: julfester och caféträffar.

eget initiativ kan man också träffas, t.ex. picknick eller "hemmahos". Föreningen kan hjälpa med att sprida ordet.

Vi stöder ekonomiskt döva och hörselskadade barns deltagande i hörselrelaterade evenemang och föräldrarnas deltagande i hörselrelaterade seminarier och dylikt.

DHBS har en fond vars ändamål är att stöda finlandssvenska döva och hörselskadade barns och ungdomars utbildning. Fonden brukar ge ett litet stipendium åt elever som fullgjort en utbildning, t.ex. gått ut sexan, nian eller tagit examen på andra stadiet.