Serviceguide

Bra att veta om ditt barn har en hörselskada

SERVICEPLAN — kommunen
För att kommunen ska vara medveten om personens behov av service och hjälpmedel (dator, telefon, larmsystem, undervisning i teckenspråk osv). Efter att diagnosen är ställd görs planen upp med kommunens handikappansvariga socialarbetare (ev. kan habiliteringshandledaren vara med). Uppdateras regelbundet, t.ex. före dagis, före lågstadiet, före högstadiet osv.
HABILITERINGSPLAN (VÅRDPLAN) — sjukvården
Behövs för olika ansökningar till FPA. Görs upp med ansvarig vårdande instans, centralsjukhusen eller universitetssjukhusen (om habilitering, olika terapier, t.ex. talterapi, musikterapi, ridterapi, anpassningskurser, hur ofta på hörselkontroller osv). 
HANDIKAPPBIDRAG — FPA
För barn under 16 år och för personer över 16 år. Läkarintyg behövs.
Grundbelopp 108,89 €/mån
Förhöjt belopp 254,10 €/mån
Högsta beloppet 492,71 €/mån (2024)
SPECIALVÅRDPENNING — FPA
För utebliven inkomst för föräldrar som deltar i sjukvården eller rehabiliteringen av sitt under 16-åriga barn, då barnet är på sjukhus eller poliklinik. Läkarintyg krävs.
RESEERSÄTTNING — FPA
För resor till sjukhus. Begär intyg från mottagningen.
REHABILITERINGSPENNING — FPA
Yrkesinriktad habilitering och rehabiliteringspenning för handikappade unga i åldern 16-19 år för studier efter grundskolan. Läkarintyg behövs. 
REHABILITERINGSKOSTNADER — FPA
Understöd för studiematerial. Kopplat till rehabiliteringspenning. Närvarointyg inlämnas till FPA när terminen har börjat. 
TOLKNING — FPA
FPA beviljar tolkning för personer med hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada; teckenspråkstolk, skrivtolk, tolkning med hjälp av olika kommunikationsapparater och bilder, tolkning genom att förtydliga tal. Tolkning kan anhållas för att uträtta ärenden, vara aktiv i samhället, ha en hobby, delta i olika aktiviteter och studier efter grundläggande utbildning. Studietolkning i grundskolan beviljas av kommunen. Tolkservice kan anhållas från 0 år uppåt. Tolktjänsten är gratis för brukaren.
LEDSAGARE
En ledsagare, assistent, förälder eller annan person kan få gratis inträde till olika museer, nöjesparker, utställningar m.m. Fråga i biljettluckan. 
HJÄLPMEDEL — sjukhusen och kommunen
HÖRAPPARATER(fås via centralsjukhuset eller universitetssjukhuset) Hörapparatbatterier är gratis fram till 18 år.
LARMSYSTEM för dörrklocka, brandalarm, telefon (beviljas av kommunen).
VÄCKARKLOCKA som vibrerar (fås via sjukhusen).
T-SLINGA för TV och radio (beviljas av kommunen).
TELEFONSLINGA runt halsen (beviljas av kommunen, om inte: ansök om understöd från fonder).
FM-APPARAT (för barn i grundskola: sjukhusen, skolan eller kommunen beviljar. För andra stadiet, övrig utbildning, arbete: FPA beviljar).
TV-HJÄLPMEDEL förstärkare, slinga, högtalare (sjukhusen beviljar, om inte: ansök om understöd från fonder).
DATOR kan i vissa fall beviljas av FPA eller kommunen. Ansök i annat fall från Tukilinja eller fonder.
BABYLARM (beviljas vanligen av sjukhusen).
HABILITERINGSHANDLEDARE
Gör hembesök och informerar om habilitering; kommunikation, hjälpmedel, kurser osv. 
HÖRSELPEDAGOG
Valteri Skilla Center för lärande och kompetens har en hörselpedagog som gör besök i skolorna och ger hörselpedagogiskt stöd till lärare och elever. 
ANPASSNINGSKURSER
Ordnas av Döva och hörselskadade barns stödförening rf, Hörselskadade Barns Föräldraförbund rf, Dövas förbund rf, Hörselskadade i arbetslivet rf
FÖRENINGAR
Döva och hörselskadade barns stödförening rf, Hörselskadade Barns Föräldraförbund rf, Hörselskadade i arbetslivet rf, lokala dövföreningar.
FONDER
Torsten och Sirkka Söderholms fond, Hackmans stiftelse, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Annie Helena Malms fond (enbart östnyland). Se: www.fyrk.fi
INVALIDAVDRAG
Nedsatt skatteprocent för den som är hörselskadad. B-läkarintyg behövs. 
VIKTIGA LÄNKAR
www.kela.fi
www.socialporten.fi
www.kuuloavain.fi
www.tukilinja.fi

Artikeln uppdaterades 21 apr 2024