Kontakt

Har du också ett dövt eller hörselskadat barn? Kontakta någon av oss om du behöver hjälp eller råd. Vi sitter i DHBS styrelse.

Camilla Pitkänen, ordförande

Vasa
tel. 050-5499426
[email protected]
har döv son med ensidigt CI, döv på andra örat

Mikael Johnson, vice ordförande

Esbo
tel. 0400 127 232
[email protected]
har två döva/teckenspråkiga döttrar med CI (f. 2014 och 2020)

Hannele Rabb, sekreterare

Petalax
tel. 050 362 7556
[email protected]
har döv/teckenspråkig dotter (f. 1992)

Ann-Louise Gleisner, kassör

Borgå
tel. 040 705 0315
[email protected]
har vuxen döv/teckenspråkig dotter

Annika Aalto

Helsingfors
tel. 044 777 5177
[email protected]
arbetar som specialsakkunnig inom finlandssvensk teckenspråk på Finlands Dövas Förbund

Annette Treuthardt

Helsingfors
tel. 040 549 8050
[email protected]
har döv son med CI (f. 2012)

Michaela Lindström

Helsingfors
tel. 040 840 5652
[email protected]
har döv dotter med CI (f. 2016)

Hanna Buchler-Edén

Vasa
tel. 050 374 4406
[email protected]
son med ensidigt CI

Albert Hägglund, suppleant

Pedersöre
tel. 050 537 5790
[email protected]
har två döva/teckenspråkiga döttrar med CI

Marie Sjöblom, suppleant