Sakkunniga

Tre instanser är viktiga. Den regionala habiliteringshandledaren, Valteri Skilla och Dövas förbund. Här är kontaktuppgifterna till dessa organisationers sakkunniga.

Habiliteringshandledarna

Habiliteringshandledaren gör hembesök hos familjer med hörselskadade barn, för att handleda och ge information om hörselskador. Habiliteringshandledaren besöker också barnets daghem.

Nyland, Åboland och Åland 

Birgitta Autere
Kirurgiska sjukhuset
Hörcentralen 2
PB 263
00290  Helsingfors
tel. 044 7883770
[email protected]

Österbotten 

Taina Hissa
Vasa Centralsjukhus
Seriegatan 2, C3
65320 Vasa
tel. 040 5782848
[email protected]

Valteri Skillas hörselpedagog

Hörselpedagogen kan göra handledningsbesök till daghem och skola. Medan habiliteringshandledaren tar hand om informationen från Hörcentralen och apparaterna, sköter Valteri Skilla pedagogiken. De handlar om fortbildning för pedagogerna nära ditt barn, rätt hjälpmedel och rätt stödformer. I skolåldern får barnen komma på stödperiod tillsammans med andra barn med hörselvariationer.   

Eivor Larpes
Handledande lärare/Hörselpedagog
Valteri center för lärande och kompetens, Skilla
[email protected]
+ 358 29 5332221
www.valteri.fi/sv

Dövas förbund

Dövas förbund jobbar aktivt för teckenspråk och kan hjälpa dig och din familj att få det stöd som ni har rätt till. Det kan handla om hemundervisning eller att hitta rätt bland stödformerna inom småbarnspedagogiken och skolan. T.ex. teckenspråkigt kunnande i klassrummet, teckenspråkig assistent, skrivtolkning, tvålärarmodellen, förlängd läroplikt, osv.

Annika Aalto
Specialsakkunnig/Erityisasiantuntija
Finlands Dövas Förbund/Kuurojen Liitto
044-7775177
[email protected] 
Artikeln uppdaterades 2 apr 2024