Lästips

Här finns både svenskt och finskt material som du kan hitta på biblioteket. Vi har listat barnböcker, sånger, forskning och läroböcker i teckenspråk. Här finns riktiga pärlor som förklarar flera viktiga bakgrundsfrågor gällande finlandssvenskt teckenspråk, dövvärlden, cochleaimplantat i skolan osv. för den som vill sätta in sig på djupet. Men också lättare läsning för barn.

 

PÅ SVENSKA 

 

Barnböcker med tecken

Ön som blev grön, Hannele Rabb, 2007

Flip flop, Hannele Rabb, 2009

Lilla Otto, Oscar Lönnholm, 2017

 

Tecknade sånger

Sjung Guds lov Ett urval psalmer med teckenstöd, 2007

Klättra upp i trädet! Barnsånger med stödtecken, Margareta Othman-Sundell, 2008

Sång i Guds värld Tillägg till Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, 2016

 

Lära sig teckenspråk

Levande teckenspråk, Juha Paunu,

Levande teckenspråk 2, Juha Paunu, 1986

Tecken för begrepp inom pedagogik, psykologi, socialpolitik och sociologi, red. Markku Jokinen, 1988

Se vårt språk Finlandssvenskt teckenspråk 38 ordboksartiklar, 2002

 

Historia & forskning

Från Dövstumsbacken till Solsand, – teckenspråkig kultur i Jakobstadsnejden, Birgitta Wallvik, 2016

Du måste vara döv för att förstå Finlandssvenska dövas fotspår i historien, Birgitta Wallvik 2005

Mäster Frans En dövblind mans märkliga livsöde, Anita Hellöre, 2009

Mina förfäders stad En berättelse om släkten Kif-Eriksson-Hellöre och döva i finska Österbotten ur historiskt perspektiv, Anita Hellöre, 2007

Snäckan 1972–2012, förskola/specialdaghem (Snäckans personal, föräldrar och barn som gått i Snäckan har skrivit ned sina berättelser om tiden där), 2012

Vasa Dövas Förening 100-års historik, Anna-Liisa Tuomi, 1998

FinSSL – Finlandssvenskt teckenspråk (red.) Jan-Ola Östman, 2005

Teckenspråk: Sociala och historiska perspektiv, (red.) Karin Hoyer, Monica Londen och Jan-Ola Östman, 2006

Att se röster En resa in i de dövas värld, Oliver Sacks, 1998

 

Kommunikation

Hjälp – en hörselskadad elev i min klass! Susanne Snellman, Thomas Lindberg, 2007

Att (åter)erövra samtalet En bok om hörselskada och kommunikation, Berth Danermark, 2005

 

Publikationer på nätet

http://www.oph.fi/publikationer/2016/teckensprakiga_elever_i_grundskolan

http://www.edu.fi/planera/grundlaggande_utbildning/modersmal_och_litteratur/lp2016_ovriga_modersmal/teckensprak_och_litteratur

 

 

DVD

 

Lära sig teckna

Upp med händerna! ... och börja teckna! 2015

 

Tecknade sånger

Lilla snigel 17 barnsånger med teckenstöd

 

Kyrkligt

Böner i hemmet Andaktsmaterial på teckenspråk, 2010

Veckomässa, jordfästning och dop på finlandssvenskt teckenspråk, 2011

 

 

PÅ FINSKA

 

Barnböcker på finska

Noora ja sanat, Mette Newth, 1979

Hei, Camilla Mickwitz &Marina Motaleff, 1996

Flip flop, Hannele Rabb, 2008

 

Tecknade sånger

Kiipeäpä puuhun! Lastenlauluja tukiviittomin (sis. DVD), 2009

 

Lära sig teckna

Kasvatustieteen, psykologian, sosiaalipolitiikan ja sosiologian viittomistoa, (toim) Markku Jokinen, 1988

Suomalaisen viittomakielen perussanakirja, 1998

Numeroita ja lukumäärien ilmaisuja, 2002

Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen, Tommi Jantunen, 2003

 

Historia & forskning

Viittomakieliset Suomessa, (toim.) Anja Malm, 2000

Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen, Tommi Jantunen, 2003

Lapsiemme Yhdistämät, Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry, 1963-2013, Kirsi Pohjalainen

Matkalla Kirkon kuurojentyö 100 vuotta, Liisa Rantala ja Riitta Kuusi, 2008

Maahan lämpimään Suomen viittonakielisten historia, Eeva Salmi & Mikko Laakso, 2005

Hei, Kato mua! Vuorovaikutus ja hyvinvointi kuurojen ja huonokuuloisten lasten elämässä, (toim.) Johanna Kiili ja Kirsi Pollari, 2012

”Jos kaikki kuulevat osaisivat viittoa” Tutkimus suomalaisten kuurojen kokemasta hyvinvoinnista, Minna Wikman, 2000

 

Självbiografi

Pakko puhua, Satu Flinkman, 2003

 

Dövblinda

Poimintoja kuurosokeudesta... Eero Vartio 2011

Kuurosokeus osana elämää - Tieto ja kokemuksia kaksoisaistivamman seurannaisvaikutuksista ... Merja Kovanen, Marianna Mielityinen, Tuija Västilä 2012 

 

DVD

 

Lära sig teckna

Sanoista käsin Viittomakielen perusviittomisto, 2013

 

Tecknade sånger

Iloa silmille ja korville Lastenlauluja laulaen ja viittoen, 2006

 

Sagor på teckenspråk

Satuja viittoen – Sagor på teckenspråk, 2006 (H.C. Andersens sagor)

 

Dikter på teckenspråk

10 viittomakielistä runoilijaa Runoja suomalaisella viittomakielellä, 2014

 

Kyrkligt

Luukkaan evankeliumi Viittomakielinen käännös, 2007

Johanneksen evankeliumi Viittomakielinen käännös, 2011Artikeln uppdaterades 2 apr 2024