Döva och hörselskadade barns stödförening r.f.

Har du ett barn med hörselvariation?

I så fall har du kommit rätt. Det här är en webbplats för föräldrar med döva eller hörselskadade barn. En del har lindrig hörselnedsättning och andra svår. Några använder cochleaimplantat eller hörapparat och andra klarar sig utan. Somliga är teckenspråkiga och andra använder stödtecken. En del identifierar sig som döva, andra som hörande och några mitt emellan. Allt är okej.

Med oss får du och din familj

Delta i familjeträffar

Kurser och informella träffar med familjer i samma situation. På familjekursen har vi skilt program för vuxna och barnledare för barnen.

Andras erfarenheter

Lyssna på vad andra gjort och reflektera över dina egna erfarenheter. En del saker berättar föräldrar bara till andra föräldrar i förtroende.

Råd när du behöver det

Det är en djungel med FPA, alternativ för dagis och skolan, och vad experterna egentligen menar. Lär av andra föräldrar som gjort det före dig.

Hörselkompisar

Det är viktigt för ditt barn att få träffa andra barn i samma situation. Det ger perspektiv och utvecklar identiteten. Eller vänner för livet.

En webbplats skapad av DHBS

DHBS grundades 1979 och är den enda svenska föreningen i Finland för föräldrar till döva och hörselskadade barn. Föreningen strävar till att främja döva och hörselskadade barns och ungdomars habilitering, sociala situation, skolsituation, yrkesval och studiemöjligheter.

Tiderna förändras – hörapparaterna utvecklas, närskolan främjas framom dövskolan, teckenspråket får högre status, identiteterna ändrar – men en sak består. Föräldrar till döva och hörselskadade barn har fortsatt orsak att bekymra sig, då hörselvariationer är väldigt ovanliga och väldigt olika.

Det betyder att det saknas kunskap och rutiner om hörselvariationer, hjälpmedel, dövhet och teckenspråk i småbarnspedagogiken och skolan. I stället får alla barn sin egen modell som får uppfinnas lokalt. Här behöver föräldrar stöd av varandra och kontakt med de få sakkunniga i Svenskfinland som verkligen vet vad de pratar om.

Stöd på nätet

Vi har samlat de mest relevanta länkarna på ett ställe. Här finns bl.a. föreningens egna kommunikationskanaler där vi vill poängtera vår Facebookgrupp samt Whatsapp-lista.

Det finns också andra nätforum som en del av oss följer aktivt med, t.ex. olika Facebookgrupper och föreningar.

För skolan och småbarnspedagogiken finns de tre viktigaste med: Valteri Skilla, Dövas förbund och modellerna i Sverige som vi kan ta intryck av.

Om hörsel och teckenspråk finns nio viktiga resurser listade. Vi avslutar listan med några skolor och daghem kopplade till DHBS och tre rikssvenska idéella organisationer som är bra att känna till.

Lästips

Här finns både svenskt och finskt material som du kan hitta på biblioteket. Vi har listat barnböcker, sånger, forskning och läroböcker i teckenspråk. Här finns riktiga pärlor som förklarar flera viktiga bakgrundsfrågor gällande finlandssvenskt teckenspråk, dövvärlden, cochleaimplantat i skolan osv. för den som vill sätta in sig på djupet. Men också lättare läsning för barn.

Serviceguiden

Här finns en lista på begrepp och instanser som du kan söka vidare på. Listan kan kännas överväldigande i början, men man kan lugna sig med att allt är inte relevant för alla. De fyra nämnda sakkunniga är bra handledare här gällande begreppen.

Sakkunniga

Tre instanser är viktiga. Den regionala habiliteringshandledaren, Valteri Skilla och Dövas förbund. Här är kontaktuppgifterna till dessa organisationers sakkunniga.

Nyfiken på mer?

Häng med i vår verksamhet. En hel del av kunskapen finns inte på papper, utan bara i diskussioner föräldrar emellan. Det är för att en del saker är svåra att skriva om, och andra saker är privata, som föräldrar bara berättar till andra föräldrar i förtroende.

I vår verksamhet finns ett tjugotal aktiva familjer av kring hundra familjer. Styrelsen träffas tre gånger i året och olika arbetsgrupper planerar evenemangen för hela föreningen. Regionala informella träffar är upp till var och ens intresse och aktivitet. Det kan bli utfärder, picknick, julfest efter behov.

Bli medlem

Ta kontakt med nån i styrelsen om du vill vara med eller fyll i blanketten, så tar vi kontakt.

Vi säljer också material som föreningen varit med och producerat.

Nätverk

Föreningen är medlem i HBFF r.f. (Hörselskadade barns föräldraförbund) och Svenska Folkskolans vänner.

Vi samarbetar med Folkhälsan, Valteri Skilla, Finlandssvenska teckenspråkiga rf, Finlands Dövas Förbund rf, Svenska hörselförbundet rf, Ytteresse skola och förskolan/resursenheten Snäckan.

Aktuellt

denna sida ser du innehåll från föreningens grupp på Facebook. Där sprider vi info om olika evenemang, som också finns här. Vi har just startat en blogg.