Verksamhetsplan

DHBS rf har planerat sin verksamhet för 2016 på följande sätt:

 • Ordnar caféträffar för hörselskadade barn och deras föräldrar.  

 • Ordnar tillsammans med Hörselskadade barns föräldraförbund rf en anpassningsträningskurs (ANTRÄ) för familjer med döva och hörselskadade barn. 

 • Ordnar traditionell sommarträff på Solsand i Jakobstad.

 • Understöder döva och hörselskadade ungdomars utbildning genom bidrag och stipendier.

 • Understöder döva och hörselskadade barns och ungdomars deltagande i verksamhet som berör hörselskadeområdet.

 • Stöder föräldrars deltagande i seminarier, föreläsningar och kurser som berör hörselskadeområdet.

 • Förnyar hemsidan och effektivera information till föräldrar och medlemmar om olika händelser och aktiviteter.

 • Följer med utvecklingen av de döva och hörselskadade barnens habilitering, skolsituation, yrkesval och studiemöjligheter samt sociala situation.

 • Avger utlåtanden och skrivelser.

 • Säljer teckenspråks-DVD:n Upp med händerna!, tredje upplagan, samt sångpaketet Klättra upp i trädet! som innehåller en sångbok med stödtecken och en DVD med tecknade sånger.

 • Är representerad i Finlandssvenskt intressenätverk och Borgå stifts resursgrupp för döva. Föreningen är medlem i Hörselskadade barns föräldraförbund rf  och har en representant i styrelsen och en i Nappis redaktionsråd.