Mera Aktuellt

Årets Anträkurs ordnas vid Varalan Urheiluopisto i Tammerfors. Du kan anmäla dig redan nu via HBFF:s hemsida, sista anmälningsdag är 15.8. Ett engagerande och roligt program är under planering, med bl.a. Teams föreläsning med professor Helge Rask-Andersén om hörseln, CI, orsaker till hörselskador samt de nyaste forskningsrönen.

Anmäl dig via HBFF:s länk https://www.klvl.fi/antra-kurs-2/ senast den 9.9 2021

Till vem?

Till alla svenskpråkiga familjen med hörselskadade barn.

Tid och plats

Den 9.11.2020 kl 18.00-19.30/Zoom. Länk till Zoom skickas per e-post några dagar innan tillfället till dem som anmält sig.

Program

Projektet Sprinkler har som målsättning att bygga upp ett nätverk mellan familjer, habiliteringspersonal och personal på daghem och skolor som arbetar med barn som har en hörselnedsättning eller använder teckenspråk.

Den 9.11 kl 18.00-19.30 ordnas ett diskussionstillfälle på Zoom där Annika Aalto berättar närmare om projektets målsättningar och innehåll. Därefter finns det gott om tid för diskussion och till projektet skulle behövas information av er föräldrar om hurdan situationen är för er eftersom ni alla familjer bor splittrat runt hela Svenskfinland och olika kommuner har olika kunskap om hurdant stöd ett barn med en hörselskada behöver i sin vardag på daghemmet och i skolan. Detta tillfälle skulle ha varit i programmet för ANTRÄ-kursen och ordnas nu istället på distans eftersom kursen inte kunde ordnas.

Anmälning

Anmälning senast 5.11.2020.

https://www.klvl.fi/projektet-sprinkler-webinar-horselskadade-barn-pa-daghemmet-och-i-skolan/

Webinariet är gratis.

 

Hallå alla finlandssvenska familjer, unga och vuxna!  
 
Finlandssvenska teckenspråkiga r.f ordnar en träff för finlandssvenska familjer 
med hörselnedsättning och teckenspråk för en eftermiddag att umgås på 
finlandssvenskt teckenspråk. 

Torsdag den 17.9 klo.17-19.30. 
 
Vi träffas i Barnens Trafikpark i Helsingfors där vi kommer att ha umgängestid 
samt barn får åka runt i på småvägar i trampbilar. 
 
Det börjar kl.17.00, då vi börjar med att bekantas med varandra och gå genom 
trafikregler.  Det kommer finnas 3 barnledare med på plats som kan vara med 
barnen och leka med dem, även teckenspråkstolkar finns på plats. 

Det finns trampbilar åt alla barn i olika åldrar, främst från 5 år uppåt men för yngre 
finns ett par också. Ni kan ta med egna cyklar/sparkcykel om ni vill. 
 
Vi kommer att bjuda på kvällsmål vid slutet så att ni åker hem med mätta magar! 
Träffen är öppen för alla finlandssvenska familjer, ingen medlemskap krävs 
och det är gratis att delta. 
 
Anmäl er senast 10.9 till: 
info@dova.fi, tala om vilken ålder barnet eller barnen har så att vi vet hur många
trampbilar vi ska ha och även allergi om ni har några. 
 
Adressen är: 
Auroraporten 2 
00250 Helsingfors. 
OBS! Vi följer de rekommendationer som finns så det kan ske ändringar, då 
meddelar vi er om detta. 
 
Ni kan också hitta reklam video från https://www.facebook.com/fstdova/videos/965636643848788