Mera Aktuellt

Årets Anträkurs ordnas vid Varalan Urheiluopisto i Tammerfors. Du kan anmäla dig redan nu via HBFF:s hemsida, sista anmälningsdag är 9.9. Ett engagerande och roligt program är under planering, med bl.a. Teams föreläsning med professor Helge Rask-Andersén om hörseln, CI, orsaker till hörselskador samt de nyaste forskningsrönen.

Anmäl dig via HBFF:s länk https://www.klvl.fi/antra-kurs-2/ senast den 9.9 2021

Till vem?

Till alla svenskpråkiga familjen med hörselskadade barn.

Tid och plats

Den 9.11.2020 kl 18.00-19.30/Zoom. Länk till Zoom skickas per e-post några dagar innan tillfället till dem som anmält sig.

Program

Projektet Sprinkler har som målsättning att bygga upp ett nätverk mellan familjer, habiliteringspersonal och personal på daghem och skolor som arbetar med barn som har en hörselnedsättning eller använder teckenspråk.

Den 9.11 kl 18.00-19.30 ordnas ett diskussionstillfälle på Zoom där Annika Aalto berättar närmare om projektets målsättningar och innehåll. Därefter finns det gott om tid för diskussion och till projektet skulle behövas information av er föräldrar om hurdan situationen är för er eftersom ni alla familjer bor splittrat runt hela Svenskfinland och olika kommuner har olika kunskap om hurdant stöd ett barn med en hörselskada behöver i sin vardag på daghemmet och i skolan. Detta tillfälle skulle ha varit i programmet för ANTRÄ-kursen och ordnas nu istället på distans eftersom kursen inte kunde ordnas.

Anmälning

Anmälning senast 5.11.2020.

https://www.klvl.fi/projektet-sprinkler-webinar-horselskadade-barn-pa-daghemmet-och-i-skolan/

Webinariet är gratis.