Mera Aktuellt

Årets familjekurs kommer att gå av stapeln den 6-8.10 2023. I år styr vi kosan mot Sjundeå där vi får njuta hela veckoslutet på nyrenoverade Hotell Sjundeå - ett ställe som bjuder på vacker naturskön omgivning.

Kursen riktar sig till alla svenskspråkiga familjer med hörselskadade barn i Finland, man behöver alltså inte vara medlem i föreningen för att kunna delta. Programmet inleds på fredag kl.17 med gemensam middag och pågår fram till söndag kl.13. Barnen har separat program tillsammans med erfarna lekledare. För föräldrarna erbjuds expertföreläsningar, hörselrelaterad information och gemensamma diskussioner.

Detaljerat program publiceras här på vår hemsida och sänds även till deltagarna så fort som möjligt efter att anmälningstiden gått ut.

Pris för medlem i HBFF rf eller dess medlemsförening (t.ex. DHBS rf):
- 80 €/vuxen, 10 €/barn, gratis för hörselskadade barn.
- Pris för icke-medlem: 100 €/vuxen, 12,50 €/barn, gratis för hörselskadade barn.

Eventuell avbokning bör göras så snabbt som möjligt till HBFF rf:s kansli: toimisto@klvl.fi Avbokning bör göras senast 21 dagar före kursen. Om man avbokar senare, debiterar vi kursens självriskandel. Vid sjukdomsfall debiteras inte självriskandelen, med då måste läkarintyg uppvisas.

SISTA ANMÄLNINGSDAG är 31.8, du kan anmäla dig här:
Anmälan till Familjekurs 2023

Här kan du kolla in hotellets hemsida, där du även hittar adress och vägeskrivning: www.hotellisiuntio.fi

VARMT VÄLKOMMEN MED BÅDE NYA OCH TIDIGARE DELTAGARE!

Ordförande Camilla Pitkänen svarar gärna på frågor om kursen, kontakta antingen via telefon eller e-post: cpitknen@yahoo.com /0505499426