Länkar

Länkar i Finland:

Hörselskadade barns föräldraförbund rf, Helsingfors  (www.klvl.org)
Hörselskadade i arbetslivet  (hia.horsel.fi/start2)
Finlands Dövas Förbund rf, Helsingfors  (www.kl-deaf.fi)
Finlandssvenska teckenspråkiga rf, Helsingfors  (www.dova.fi)
Förbundet Finlands svenska hörselskadade rf, Helsingfors  (www.horsel.fi)
Förbundet de utvecklingsstördas väl  (www.fduv.fi)
Folkhälsan, Helsingfors  (www.folkhalsan.fi)
Folkhälsan - tecken som stöd (https://www.folkhalsan.fi/tecken/)
KL Support Oy  (www.kl-support.fi)
Kuuloavain  (www.kuuloavain.fi)
Kuuloliitto ry, Helsingfors  (www.kuuloliitto.fi)
Bamsegruppen  (www.bamsegruppen.org)
Handlaget  (www.handlaget.fi)
LapCi ry, Helsingfors  (www.lapci.fi)
Satakieli  (www.satakieliohjelma.fi)
SignWiki finlandssvensk  (finssl.signwiki.org)
SignWiki finska  (finsl.signwiki.org)finsl.signwiki.org
Snäckan, Ytteresse specialdaghem  (www.pedersore.fi/index.php3?use=publisher&id=1431&lang=1)
Suvi finlanssvensk nätordbok  (suvi.teckensprak.net)
Suvi nätordbok  (suvi.viittomat.net)
Svenska skolan för synskadade  (www.blindskolan.fi)
Svenska studiecentralen  (www.ssc.fi)
Teatteri Totti  (www.teatteritotti.fi)
Teckna med Sandra  (www.teckna.fi)
Valkea Talo  (www.valkeatalo.fi) 
Valteri - stöd för  lärande och kompetens (https://www.valteri.fi/sv/)

 

Länkar till olika organisationer i Sverige:

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, DHB  (www.dhb.se)
Hörselskadades Riksförbund  (www.hrf.se)
Riksförbundet för barn med cohleainplantat  (www.barnplantorna.se)
Specialpedagogiska skolmyndigheten  (www.spsm.se)
Birgittaskolan  (www.spsm.se)
Kulturskolan  (www.tspkulturskola.se)
Riksgymnasiet för döva och Riksgymnasiet för hörselsskadade  (www.orebro.se/riksgymnasier.rgd-rgh)