Kontakt

Kontaktpersoner

 
Har du också ett dövt/hörselskadat barn? Kontakta någon av oss om du behöver hjälp eller råd!
 
(Vi delar e-postadresserna med [at] i stället för @, för att undvika spam.)
 
Camilla Pitkänen, ordförande
Vasa
tel. 050-5499426
cpitknen [at] yahoo.com
har döv son med ensidigt CI, döv på andra örat
 
Mikael Johnson, vice ordförande
Esbo
tel. 0400 127 232 
mikael.johnson [at] iki.fi
har två döva döttrar som använder CI (födda 2014 och 2020)
 
Hannele Rabb, sekreterare
Petalax
tel. 050 362 7556
hannele.rabb [at] kolumbus.fi
har döv/teckenspråkig dotter (f. 1992)
 
Ann-Louise Gleisner, kassör
Borgå
tel. 040 705 0315
ann-louise.gleisner [at] nib.int
har vuxen döv/teckenspråkig dotter
 
Annika Aalto
Helsingfors
tel. 044 777 5177
bjorklund.annika [at] gmail.com
arbetar som specialsakkunnig inom finlandssvensk teckenspråk på Finlands Dövas Förbund
 
Åsa Berg-Niemelä
Långåminne
tel. 050 326 2924
asa.berg [at] pp.malax.fi
har hörselskadad dotter (f. 2002) och hörselskadad son (f. 2005)

Cecilia Montén
Ingå
tel. 040 178 2802
cecilia.monten [at] gmail.com
har hörselskadad son (f. 2018)
 
Marie Sjöblom
Vörå
tel. 050 371 1683
mariesjoblom [at] netikka.fi
har hörselskadad dotter (f. 2000)
 
Marina Spets
Pedersöre
tel. 050-5274088
marina.barkar [at] hotmail.com
har en döv son med CI (f. 2011)
 
Annette Treuthardt
Helsingfors
tel. 040 549 8050
annette.treuthardt [at] gmail.com
har döv son med CI (f. 2012)