Kontakt

Kontaktpersoner

 
Har du också ett dövt/hörselskadat barn? Kontakta någon av oss om du behöver hjälp eller råd!
 
Marie Sjöblom, ordförande
Vörå
tel. 050 371 1683
mariesjoblom@netikka.fi
har hörselskadad dotter (f. 2000)
 
Therese Elg, vice ordförande
Kyrkslätt
tel. 050 486 9178
telg68@gmail.com
har hörselskadad son med CI på högra sidan och hörapparat på vänstra sidan (f. 2002)
 
Hannele Rabb, sekreterare
Petalax
tel. 050 362 7556
hannele.rabb@kolumbus.fi
har döv/teckenspråkig dotter (f. 1992)
 
Ann-Louise Gleisner, kassör
Borgå
tel. 040 705 0315
ann-louise.gleisner@nib.int
har vuxen döv/teckenspråkig dotter
 
Annika Aalto
Helsingfors
arbetar som specialsakkunnig inom finlandssvensk teckenspråk på Finlands Dövas Förbund
 
Åsa Berg-Niemelä
Långåminne
tel. 050 326 2924
asa.berg@pp.malax.fi
har hörselskadad dotter (f. 2002) och hörselskadad son (f. 2005)
 
Margareta Ingves
Malax
tel. 0400 343 557
margareta.ingves@pp.malax.fi
har ensidigt döv dotter, BAHA attract benledningshörapparat på döva sidan (f. 2005)
 
Mikael Johnson
Helsingfors
tel. 0400 127 232 
har hörselskadad dotter med CI (f. 2014)
 
Camilla Pitkänen
Vasa
tel. 050-5499426
har son med ensidigt CI, döv på andra örat pga av att det inte fanns någon hörselnerv alls där att använda. (f. 2014)
 
Annette Treuthardt
Helsingfors
tel. 040 549 8050
annette.treuthardt@gmail.com
har döv son med CI (f. 2012)