Habiliteringshandledare

Habiliteringshandledaren gör hembesök hos familjer med hörselskadade barn, för att handleda och ge information om hörselskador.
Habiliteringshandledaren besöker också barnets daghem.
 
Nyland, Åboland och Åland
 
Birgitta Autere
Kirurgiska sjukhuset
Hörcentralen 2
PB 263
00290  Helsingfors
tel. 044 7883770
 
 
 
Österbotten
 
Taina Hissa
Vasa Centralsjukhus
Seriegatan 2, C3
65320 Vasa
tel. 040 5782848