Aktuellt

Årets Anträkurs ordnas vid Varalan Urheiluopisto i Tammerfors. Du kan anmäla dig redan nu via HBFF:s hemsida, sista anmälningsdag är 9.9. Ett engagerande och roligt program är under planering, med bl.a. Teams föreläsning med professor Helge Rask-Andersén om hörseln, CI, orsaker till hörselskador samt de nyaste forskningsrönen.

Anmäl dig via HBFF:s länk https://www.klvl.fi/antra-kurs-2/ senast den 9.9 2021

Mera aktuellt